Zmiany struktury JPK VAT od 1 października 2020 - Wymagana aktualizacja modułu

Data:

Uprzejmie informujemy, że od 1 pażdziernika 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 w inny sposób niż w formie nowego pliku JPK_VAT. Przy czym korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane będą również według starych zasad.
Poprawne wypełnienie nowego pliku JPK_VAT będzie zależne od współpracy działów odpowiedzialnych za bazę asortymentową (magazyn) oraz odpowiedzialnych za procesy handlowe i logistyczne w Państwa firmie.
W wyniku powyższych zmian osoby księgujące faktury będą musiały uważnie identyfikować transakcje i dokładać jeszcze większej staranności, aby móc je zakwalifikować do właściwego rejestru i prawidłowo ująć w ewidencyjnej części nowego JPK_VAT.
Informujemy również Państwa, że:

 • Od 01.10. 2020r będziemy oferować odpłatne szkolenia dotyczące kompletności i poprawności danych wprowadzanych do Systemu FK przez użytkowników w celu umożliwienia automatycznego wygenerowania nowych struktur plików JPK dla KAS.
 • Od 14.09.2020 proponujemy Państwu kompleksowe wdrożenia powyższych zmian przy udziale naszej firmy polegające na:
  1. Przegląd procesu obiegu dokumentów typu f-ra i dostosowanie ich do wymogów struktury JPK VAT(3).
  2. Opracowanie oznaczeń procedur lub powiązań w ewidencji sprzedaży umożliwiających automatyczne tworzenie pliku JPK VAT(3)
  3. Prace szkoleniowe dotyczące pracowników, którzy opisują faktury pod względem merytorycznym i rachunkowym.
  4. Stworzenie instrukcji metodologii postępowania przy stosowaniu nowych zasad tworzenia pliku JPK VAT(3)
   Koszt powyższego wdrożenia będzie uzgadniany indywidualnie z Firmą zlecającą.
 •  Dokładne informacje na temat nowych struktur JPK_VAT mogą Państwo przeczytać w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją, która jest dostępna na stronie WWW Ministerstwa Finansów.

Poniżej podaję zmiany związane z nowym schematem JPK_VAT(3):

 1. W kartotece symbol dowodu dodano pole do wyboru – Typ dowodu JPK
 2. W menu kartoteki symbolu dowodu dodano pozycję – Procedury JPK
 3. W kartotece Stawki Vat dodano pola:
  • JPK (vat V7)
  • JPK (netto V7)
 4. W kartotece ID Treści dodano pole – JPK 7 GTU
 5.  W kartotece ID Treści dodano nowe pozycje o ID zaczynające się na frazę „V7_P ,które będą wykorzystywane w przypadku zwrotu Vat w zadanym miesiącu
 6. Dodano nowe słowniki:
  • JPK V7
  • JPK V7 (netto)
  • JPK_V7_GTUKODY
  • JPK_TYP_DOWODU
 7. Słowniki są wykorzystywane dla nowych pól dodanych w kartotekach.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania to prosimy o kontakt z naszą Firmą.