Moduł Książka Obiektu Budowlanego

Pełne elektroniczne odwzorowanie Książki Obiektu Budowlanego.  Moduł ma automatyczne powiązanie z modułem Remonty oraz z kartoteką „Budynki” w systemie FK–Inform.