Moduł Księga główna

 • Umożliwia wprowadzanie kont o długości do 50 znaków.
 • Umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych szablonów księgowych.
 • Umożliwia wyodrębnienie podziału kont na konta aktywne i nieaktywne.
 • Umożliwia prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych.
 • Umożliwia prowadzenie ewidencji dla Wspólnot Mieszkaniowych stosując indywidualny plan kont w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z podjętymi uchwałami.
 • Umożliwia ewidencję danych dla celów podatkowych oraz w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości – użytkownik podaje dwie daty: datę księgowania oraz datę podatkową.
 • Umożliwia tworzenie zestawień księgowych wg. daty księgowania oraz daty podatkowej.
 • Obsługa danych historycznych.
 • Umożliwia elastyczne ustawianie okresów obrachunkowych.
 • Umożliwia prowadzenie ksiąg w układzie wieloletnim.
 • Posiada możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym roku obrachunkowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego, z automatycznie wykonywaną korektą bilansu otwarcia, a także możliwość księgowania po zamknięciu roku w ostatnim miesiącu tego roku.
 • Możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym miesiącu niezamkniętym bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego, aby pracować w miesiącu następnym.
 • Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi.
 • Definiowalne przez użytkownika numeratory dowodów księgowych różnych rodzajów.
 • Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych przeksięgowań według definiowalnego rozdzielnika kosztów- dla kosztów pośrednich.
 • Możliwość sporządzania zestawień w okresach zawierających różne lata bilansowe.