Moduł Księgi Wieczyste

Umożliwia prowadzenie ewidencji ksiąg wieczystych dla nieruchomości, a w ramach nieruchomości dla odrębnych własności. Umożliwia również wprowadzenie zmian zapisów w księgach wieczystych a także dokonywanie zestawień wg. wybranych parametrów.

Opis księgi wieczystej zawiera:

 • nr księgi
 • data księgi
 • nr aktu notarialnego
 • data aktu
 • ID systemowe nieruchomości/odrębnej własności
 • Dane właściciela
 • nr działki
 • powierzchnia działki
 • obszar
 • udział w nieruchomości wspólnej
 • karta mapy
 • obręb
 • hipoteka
 • data hipoteki
 • kwota hipoteki
 • wieczyste użytkowanie do
 • Użytkownik wieczystego użytkowania
 • ograniczone prawa rzeczowe
 • Uwagi

 

 • Umożliwia dołączenia „skanów” dokumentów źródłowych.