Moduł E-Sprawozdawczość

  • Wygenerowanie w Systemie wymaganych sprawozdań zgodnie z ustawą w postaci tabelarycznej wg. szablonów stosowanych w praktyce codziennej tj. czytelnej dla użytkownika.
  • Możliwość edycji wygenerowanych szablonów oraz ich przechowywania dla każdego roku oddzielnie.
  • Na życzenie użytkownika System wygeneruje E-sprawozdania w pliku XML zgodnym ze strukturą logiczną ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów.