Moduł Wniosek o najem

  • Umożliwiają prowadzenie oddzielnej ewidencji wniosków o najem składanych przez przyszłych najemców.
  • Umożliwiają prowadzenie oddzielnej ewidencji deklaracji dochodów składanych przez wnioskodawców.
  • Umożliwiają prowadzenie oddzielnej ewidencji wniosków o zamianę lokalu na inny.
  • Umożliwiają dokonywanie zmian we wnioskach zachowując chronologię tych zmian.
  • Umożliwiają wykonywanie zestawień wg zadanych parametrów.
  • Umożliwiają przygotowywanie danych dla Komisji przyznającej lokale.