Moduł Zakup

  • Obsługuje wszystkie rozrachunki z dostawcami, wspomaga obsługę zobowiązań firmy i zarządzanie przepływem środków pieniężnych.
  • Zarządza danymi dostawców pokazując bieżący stan rozliczeń. Rejestruje zobowiązania i płatności.
  • Pozwala na tworzenie zapisów historycznych w celu szczegółowej analizy rozrachunków z dostawcami.
  • Drukuje zarówno historyczne jak i bieżące zestawienia obrotów i sald należności według dat zapadalności. Zgodne z polskimi przepisami faktury korygujące oraz rejestr zakupów VAT.
  • Umożliwia automatyczne refakturowanie kosztów na właściwego kontrahenta.