Moduły

Tu znadziesz opisy naszych modułów.

Księgi Wieczyste

Księgi Wieczyste

Umożliwia prowadzenie ewidencji ksiąg wieczystych dla nieruchomości, a w ramach nieruchomości dla odrębnych własności. Umożli...

Liczniki

Liczniki

Administrator-Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae...

Logistyka GOS

Logistyka GOS

Moduł umożliwia realizację planu zakupu materiałów do realizacji kontraktów związanych ze sprzedażą lub produkcją, wystawiani...

Magazyn

Magazyn

Moduł umożliwia wprowadzanie kodu materiału o długości do 50 znaków, prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów...

Majątek

Majątek

Prowadzi pełną ewidencję majątku obejmującą: środki trwałe, zasoby mieszkaniowe, wartości niematerialne i prawne, wyposaże...

Media

Media

Moduł umożliwia rozliczanie mediów wody zimnej i ciepłej, podgrzanie wody z możliwością podziału na opłaty stałe i zmienne, ...

Naliczenia

Naliczenia

Umożliwia tworzenie cenników indywidualnie dla lokalu lub budynku/Nieruchomości oraz dla lokalu lub grupy lokali przyporządkowanie skład...

Ofertowanie

Ofertowanie

Moduł umożliwia w łatwy sposób przygotować oferty na towary/materiały i usługi od prostych do bardzo rozbudowanych. Posiada możliwo...

Pakiet Księga Rozrachunki

Pakiet Księga Rozrachunki

Administrator-Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae...

Partycypacje

Partycypacje

Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji umów partycypacyjnych w podziale na Budynki i lokale oraz automatyczne księgowanie z p...

Polecenia zapłaty

Polecenia zapłaty

Umożliwia automatyczne tworzenie pliku „Poleceń zapłat” dla bankowości elektronicznej oraz po dostarczeniu przez Bank pl...

Produkcja

Produkcja

Moduł jest rozszerzeniem modułu Magazyn. Dodatkowa funkcjonalność umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji dokumentacji magaz...

Projekty

Projekty

Kartoteka projektów pozwala gromadzić wszystkie informacje w jednym miejscu, dzięki temu odszukanie informacji jest szyb...

Przelewy

Przelewy

Moduł umożliwia m.in. automatyczne tworzenie pliku „Poleceń przelewu” dla bankowości elektronicznej wg specyfikacji określon...

Płatności masowe

Płatności masowe

System każdemu Płatnikowi za lokal tworzy automatycznie numer konta bankowego wykorzystując jego ID (Identyfikator w systemie). W ...

Rejestr Członkowski

Rejestr Członkowski

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji członków SM – rejestr członkowski oraz dokonywanie zestawień z rejestru wg paramet...