Moduły

Tu znadziesz opisy naszych modułów.

Rejestr Sądowy

Rejestr Sądowy

Pozwala na przygotowywanie zestawień typujących mieszkańców Spółdzielni kwalifikujących się do wszczęcia egzekucji należnoś...

Remonty/zadania

Remonty/zadania

Umożliwia stworzenie słowników wykonywanych prac oraz podziału kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

Rozdzielnik kosztów

Rozdzielnik kosztów

Umożliwia przy wprowadzeniu faktur zakupu „kosztowych” ich automatyczny podział wg budynku, budynku z dodatkowym podział...

Sprzedaż

Sprzedaż

Umożliwia tworzenie cenników indywidualnie na kontrahenta, umowę Pozwala na przyporządkowanie sprzedaży na umowę, zleceni...

Ugody ratalne

Ugody ratalne

Moduł automatycznie dla wybranego kontrahenta tworzy raty - Faktury Ratalne. Dla każdej raty tworzy nowy dokument o odpowiednim p...

Wielofirmowość

Wielofirmowość

Moduł pozwala na kompleksową obsługę Firm z wykorzystaniem modułów opisanych w ofercie. Moduł umożliwi obsługę dwóch Fir...

Wielowalutowość

Wielowalutowość

Umożliwia m.in. obsługę dowolnej ilości walut jak również prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w odpowiedniej walucie...

Windykacja

Windykacja

Pozwala każdemu indywidualnemu użytkownikowi systemu na tworzenie własnych wzorów: pism, Monitów, Not odsetkowych, Potwierdzeń sald...

Wkłady-udziały

Wkłady-udziały

Ewidencjonuje i prowadzi kartotekę wkładów i udziałów analitycznie i syntetycznie z podziałem na ich rodzaj oraz dokonuje odpow...

Wniosek o najem

Wniosek o najem

Umożliwiają m.in. prowadzenie oddzielnej ewidencji wniosków o najem składanych przez przyszłych najemców oraz prowadzenie oddzie...

Wspólnoty

Wspólnoty

Moduł pozwala na kompleksową obsługę Wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem modułów opisanych w ofercie. Moduł nie pos...

Zakup

Zakup

Obsługuje wszystkie rozrachunki z dostawcami, wspomaga obsługę zobowiązań firmy i zarządzanie przepływem środków pieniężn...

Zamówienia od dostawcy

Zamówienia od dostawcy

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji dokumentacji w celu dokonania zakupu usług/towarów od dostawcy w ramach prowadzonych zam...

Zlecenia Wewnętrzne

Zlecenia Wewnętrzne

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji dokumentacji zleceń wewnętrznych oraz ich realizacji w ramach prowadzonych zamówień sprze...

Zamówienia Sprzedaży od Klientów

Zamówienia Sprzedaży od Klientów

Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie do Systemu zamówienia sprzedaży na podstawie podpisanego kontraktu/Umowy lub otrzymanego zle...

Książka KPIR

Książka KPIR

Umożliwia automatycznie tworzenie wpisów do KPiR na podstawie dokumentów tworzonych w Systemie FK – Sprzedaż oraz dokonywanie opera...