Moduły

Tu znadziesz opisy naszych modułów.

Planowanie / Zadania

Planowanie / Zadania

Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji dla planu zadań dla wykonywanych budów, inwestycji, prac zleconych, przeglądów w ukła...

Internet – Analiza Sald

Internet – Analiza Sald

Powyższy moduł można stosować tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i bezpieczeństwa danych po stronie Użytko...

Realizacja zadań

Realizacja zadań

Zadania możemy dzielić na inwestycyjne, projekty, zlecenia, remonty, naprawy gwarancyjne, wg uznania użytkownika...

Wielopodmiotowość

Wielopodmiotowość

Moduł pozwala na kompleksową obsługę podmiotów z wykorzystaniem modułów opisanych w ofercie. Moduł nie posiada żadnych ogranicz...

Sekretariat - Elektroniczny Obieg dokumentów

Sekretariat - Elektroniczny Obieg dokumentów

Współpracuje bezpośrednio z Systemem FK-Inform oraz modułem E-Faktury, ewidencjonuje wszelkie dokumenty przychodzące i wyc...

Rejestry Vat

Rejestry Vat

Prowadzi kartotekę stawek VAT należnego oraz stawek VAT naliczonego. Rejestruje i pamięta historię dla VAT-u proporcjonalnego przy...

Odczyt stanu wodomierzy

Odczyt stanu wodomierzy

Moduł automatycznie pobiera odczyty liczników z pliku w formacie Excel o konkretnej strukturze.

Reklamacje

Reklamacje

Moduł rekalamację pozwala na obługe reklamacji w systemie.