Moduł Administrator

  • Zarządza centralnie źródłowymi zasobami danych i kontroluje dostęp użytkowników.
  • Umożliwia pracę zdalną na Systemie.
  • Umożliwia wykonywanie kopii/odtworzenia bazy danych.
  • Umożliwia ustawianie szczegółowych praw dostępu do każdej opcji programu (np. wydruk, dodanie, usunięcie, modyfikacja, przeglądanie) w każdym z modułów programu.
  • Definiuje słowniki i inne parametry niezbędne do pracy Systemu bez konieczności zmiany kodu programu z poziomu uprawnień administratora.