Moduł Integrator Księga Główna

Umożliwia automatyczne księgowanie/dekretowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, naliczeń czynszowych, rozliczeń mediów oraz wewnętrznych dokumentów do Księgi Głównej na podstawie szablonów utworzonych w Systemie przez użytkowników.