Moduł Książka KPIR

Umożliwia automatycznie tworzenie wpisów do KPiR na podstawie dokumentów tworzonych w Systemie FK – Sprzedaż oraz dokonywanie operacji wymaganych w zarządzenia Ministra dotyczącego prowadzenia KPiR.