Moduł Planowanie / Zadania

Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji dla:

 • planu zadań dla wykonywanych budów, inwestycji, prac zleconych,
 • przeglądów w układzie plan i wykonanie,
 • zleceń/zgłoszeń w układzie plan i wykonanie,
 • ewidencji czasu pracy dla pracowników własnych.

W zakresie prowadzenia dokumentacji umożliwia:

 • planowanie prac na zlecenia,
 • prowadzenie kartoteki zleceń/zgłoszeń w powiązaniu z poszczególnymi zadaniami/obiektami budowlanymi,
 • tworzenie i drukowanie zleceń na wykonanie zadanych prac dla pracownika lub gruby pracowników,
 • tworzenie i drukowanie zamówień dla firm obcych w celu wykonania zadanego zlecenia,
 • zlecenia mogą być tworzone dla wybranych okresów czasowych i dla zadanych zadań,
 • tworzenie zestawień kosztów poniesionych kosztów/nakładów w podziale na poszczególne zadania lub zlecenia,
 • kontrolę kosztów/nakładów w podziale na materiały/usługi obce/roboczogodziny,
 • ewidencję godzinową prowadzonych prac w podziale na poszczególnych pracowników.

Umożliwia stworzenie słowników wykonywanych prac oraz podziału kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.