Moduł Wkłady-udziały

Ewidencjonuje i prowadzi kartotekę wkładów i udziałów analitycznie i syntetycznie z podziałem na ich rodzaj oraz dokonuje odpowiednich księgowań w Księdze głównej.