Moduł Zamówienia Sprzedaży od Klientów

Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie do Systemu zamówienia sprzedaży na podstawie podpisanego kontraktu/Umowy lub otrzymanego zlecenia. Następnie na podstawie założonego zamówienia generować tzw. zlecenia wewnętrzne oraz gromadzić dokumentację związaną z jego realizacją.