Moduł Wielowalutowość

  • Umożliwia obsługę dowolnej ilości walut.
  • Umożliwia prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w odpowiedniej walucie.
  • Automatyczne pobieranie kursu średniego z witryny internetowe NBP.
  • Umożliwia prowadzenie kasy i banku w odpowiedniej walucie oraz umożliwia dokonywania rozchodu waluty wg zasady magazynowej FIFI.
  • W Księdze Głównej System automatycznie przelicza z zadanej waluty na PLN.
  • Umożliwia wystawianie faktur sprzedaży w EURO pomiędzy podmiotami polskimi.
  • Pozwala na zakup materiałów/towarów i usług w ramach Unii Europejskiej oraz do krajów z poza Unii – Import.
  • Pozwala na sprzedaż materiałów/towarów i usług w ramach Unii Europejskiej oraz do krajów z poza Unii – Export.
  • W Rejestrze Vat odpowiednio przelicza wg kursu netto i Vat.
  • Umożliwia automatyczne rozlicznie i księgowanie różnic kursowych w układzie miesięcznym.